Privacybeleid

Privacybeleid

Sjiek4You, gevestigd aan C-Mill Jan Campertstraat 17A, Heerlen, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://sjiek4you.nl C-Mill Jan Campertstraat 17A, Heerlen, Nederland. Mvr. I. Heuts is de Functionaris Gegevensbescherming van Sjiek4You Zij is te bereiken via info@sjiek4you.nl.

Persoonsgegevens die we verwerken

Sjiek4You verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over je activiteiten op onze website, bijvoorbeeld wat je in je boodschappenmandje gelegd hebt.
 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen, via Google Analytics. Dit is grotendeels of zoveel mogelijk geanonimiseerd. We kunnen bijvoorbeeld niet zien op welke andere sites je geweest bent, maar bijvoorbeeld wel vergelijken of klanten langer of korter dan gemiddeld op onze site blijven.
 • Internetbrowser en apparaat type. Dit gebruiken we om te weten voor welke apparaten en browsers we de site moeten bouwen en testen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Sjiek4You verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je:

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet (specifiek) de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sjiek4you.nl, dan verwijderen we deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerken

Sjiek4You verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Sjiek4You analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en te beveiligen en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.
 • Sjiek4You volgt je surfgedrag over verschillende websites waarmee we onze producten en diensten afstemmen op je behoefte.
 • Sjiek4You verwerkt ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sjiek4You neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sjiek4You) tussen zit. Sjiek4You gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress met WooCommerce webwinkel en aanvullende plugins.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sjiek4You bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Gegevens op de factuur: Naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer, producten, prijzen, btw en totaalbedrag. Daarnaast voor marketing-acties: email-adres en telefoonnummer.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sjiek4You deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Sjiek4You blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Sjiek4You je persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen we alleen met je nadrukkelijke toestemming. Postbedrijven zoals TPG Post krijgen kant-en-klare pakketjes met als doel het bezorgen van de aankoop. Voor de verkoop en levering van sommige artikelen sturen we u door naar een andere website zoals die van FanFiber. Dit is dan duidelijk te zien aan de andere domeinnaam en andere vormgeving van de site. De facturen worden gedeeld met een erkent accountantskantoor, vanwege de verplichte fiscale aangiftes.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Sjiek4You gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sjiek4You gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren, zoals beter zichtbare foto’s voor mobiele telefoons. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben we je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Sjiek4You en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van je beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@sjiek4you.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Sjiek4You wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

Sjiek4You neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sjiek4you.nl

×